ชื่อไทย : กร่าง
ชื่อท้องถิ่น : ไทรทอง(นครศรีธรรมราช)/ ลุง(เชียงใหม่,เหนือ)/ ฮ่างขาว, ฮ่างหลวง, ฮ่างเฮือก(เชียงราย)/ ไฮคำ(เพชรบูรณ์) 
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus altissima Blume
ชื่อวงศ์ : MORACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 10-20 เมตร ไม่ผลัดใบเรือนยอดกว้าง แตกกิ่งต่ำ มียางขาวและมีรากอากาศ ลำต้นเป็นพูพอน เปลือกสีน้ำตาลปนเทา
ใบ :
เดี่ยว เรียงเวียนสลับ ใบรูปรีหรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 4-10 ซม. ยาว 10-15 ซม. ปลายในมนเป็นติ่งแหลมสั้น โคนใบมน ขอบใบเรียว แผ่นใบหนา ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีเขียวอ่อน เส้นแขนงใบข้างละ 5-6 เส้น ก้านใบยาว 2.3-3.2 ซม. หูใบรูปใบหอก 2  อัน หุ้มยอดอ่อนไว้ยาว 2-5 ซม. ผิวด้านนอกมีขนอ่อนด้านในเกลี้ยง
ดอก :
สีขาวอมน้ำตาล ออกเป็นช่อรวม ดอกย่อยอยู่ภายในฐานรองดอก ที่ขยายตัวโอบล้อมเป็นรูปกลม ออกเป็นดอกคู่ตรงซอกใบหรือที่ซอกของรอบหลุดร่วงของก้านใบ เมื่อยังอ่อนใบประดับหุ้ม ดอกแยกเพศในช่อเดียวกันดอกเพศผู้มีจำนวนมาก กลีบรวมชั้นเดียว 4 กลีบเกสรเพศผู้ 1 อัน ก้านดอกยาว 2-3 มม. ดอกเพศเมียโคนกลีบเชื่อมติดกันปลายแยกแป็น 4 แฉก ช่อดอกกว้างประมาณ 1 ซม. ยาวประมาณ 1.5 ซม.
ผล :
แบบมะเดื่อ รูปไข่ ยาว 1.5-2.5 ซม. สุกสีเหลือง ส่วนที่เป็นเนื้อผลคือฐานรองดอก ภายในผลประกอบด้วยผลเล็ก ๆ จำนวนมาก ซึ่งแต่ละผลมีเนื้อบาง ๆ  เมล็ด มี 1 เมล็ด
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : กุมภาพันธ์ สิ้นสุดระยะติดดอก : มีนาคม
เริ่มติดผล : มีนาคม สิ้นสุดระยะติดผล : เมษายน

สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา พบกระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ต้นมีขนาดใหญ่ควรปลูกในที่สาธารณะ

การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :

- รากอากาศเหนียวใช้ทำเชือกได้

- เปลือกชั้นในใช้ทำกระดาษ

- ต้นใช้เลี้ยงครั่ง [1]

แหล่งอ้างอิง : [1] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
พืชล่อแมลง
ไม้ยืนต้น
ที่อยู่ :
Zone A เรือนร่มไม้
Zone B ลานริมน้ำ และTo Sit
Zone B สวนไม้เถา
Zone B สวนไม้เสียบยอด
Zone B สวนรัตติกาล
Zone B อาคาร AR-45
Zone B สวนกล้วยไม้
Zone C1 สวนทฤษฎีใหม่
Zone C1 สวนอบจ.ชม.
Zone C1 สวนบุญรอดบริวเวอรี่
Zone C1 สวนโยโยต้า
Zone C1 สวนธกส.
Zone C2 สวนเวียดนาม
Zone C2 สวนมอริเตเนีย
Zone C2 สวนมูลนิธิโครงการหลวง
Zone D ลานจอดรถ P1
Zone D ลานจอดรถ P3
Zone D ลานจอดรถ P4
Zone D ลานจอดรถ P5
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554